Tại MANGA, một nhân viên sẽ được phát triển thành các cá nhân phi thường thông qua việc hướng dẫn các bạn cách để trở thành Người có sức ảnh hưởng.
Bằng cách này, chúng ta không chỉ làm việc cho bản thân, mà còn ảnh hưởng tích cực đến hàng triệu Người trẻ Việt, giúp họ biết đến "Sự chuyển mình của Hoạt hình Việt Nam" một cách tự nhiên nhất.