Đội ngũ gồm những thành viên “chơi điên, chiến giỏi”, không ngừng vươn lên cùng với kinh nghiệm làm với các đối tác từ nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong và ngoài nước, Manga tự tin cung cấp cho bạn những ý tưởng sáng tạo, những sản phẩm độc đáo.