NGHỆ SĨ DỰNG PHIM

NGHỆ SĨ DỰNG PHIM Số lượng: Juniors: 2 bạn Seniors: 1 bạn  Nội dung công việc: Thực hiện các video Animation dựa trên Storyboard có sẵn. Tham gia xây dựng ý tưởng Animation cho những dự án của khách hàng trong và ngoài nước. Yêu cầu thêm đối với Seniors: Thực hiện các video kết…