mv hoạt hình vũ điệu hoohoo haha ミュージックビデオ「Vu dieu Hoohoo Haha」

MV HOẠT HÌNH “VŨ ĐIỆU HOOHOO HAHA”

MV hoạt hình “Vũ điệu Hoohoo Haha” Manga Media vô cùng hào hứng với dự án MV hoạt hình “Vũ điệu hoohoo haha”. MV được xây dựng trên bộ truyện Lớp học mật ngữ nổi đình đám.  Nội dung MV “Vũ điệu hoohoo haha” Nội dung xoay quanh MV là những tình cảnh éo le…