3D ANIMATION TVC CALPIS MINI PROJECT

About 3d animation TVC In 2016, Manga Media had a chance to work on a 3D animation TVC project with CALPIS Vietnam. TVC introduced the fermented yogurt CALPIS Mini to aid the kid’s digestion and nutrient absorption with the special character – Ninja kid TVC has brought the message to the parents “CALPIS Mini is…

3d model mascot manga media マンガメディア

3D MASCOT SUPER MG

SUPER MG – 3d mascot of Manga Media SUPER MG is a 3D model mascot going to be launching in 2021 and this is Manga Media’s own mascot. The aim of this 3D mascot is raising brand awareness and promoting the Manga’s masterpieces. Process of creating 3d mascot Mascot is built with 3D animation to…

mascot cho đoanh nghiệp

MASCOT CHO DOANH NGHIỆP

MASCOT CHO DOANH NGHIỆP Mascot là gì? Mascot là nhân vật (thường là con vật được nhân hóa) đại diện doanh nghiệp, thương hiệu (doanh nghiệp/dịch vụ/ sản phẩm) được khách hàng biết đến. Vậy, vì sao bạn cần một mascot cho doanh nghiệp/dịch vụ/sản phẩm của mình? Lý do nên có mascot cho doanh…