MASCOT LÀ GÌ?

MASCOT LÀ GÌ? Mascot là nhân vật (thường là con vật được nhân hóa) đại diện thương hiệu (doanh nghiệp/dịch vụ/ sản phẩm) được khách hàng biết đến. Vậy, vì sao bạn cần một mascot cho doanh nghiệp/dịch vụ/sản phẩm của mình: Dễ dàng kết nối cảm xúc: Một nhân vật  ấn tượng /dễ thương…