3d model mascot manga media マンガメディア

3D MASCOT SUPER MG

SUPER MG – 3d mascot of Manga Media SUPER MG is a 3D model mascot going to be launching in 2021 and this is Manga Media’s own mascot. The aim of this 3D mascot is raising brand awareness and promoting the Manga’s masterpieces. Process of creating 3d mascot Mascot is built with 3D animation to…

SUPER MG MASCOT

SUPER MG – MASCOT CỦA MANGA MEDIA

SUPER MG là một dự án sẽ ra mắt trong năm 2021. Đây là dự án xây dựng mascot riêng của Manga Media. Mascot này nhằm tăng độ nhân diện cho Manga Media, quảng bá sản phẩm mà Manga tạo dựng. Mascot được sử dụng kỹ thuật 3D Animation giúp mascot sống động hơn. 3D…

mascot cho đoanh nghiệp

MASCOT CHO DOANH NGHIỆP

MASCOT CHO DOANH NGHIỆP Mascot là gì? Mascot là nhân vật (thường là con vật được nhân hóa) đại diện doanh nghiệp, thương hiệu (doanh nghiệp/dịch vụ/ sản phẩm) được khách hàng biết đến. Vậy, vì sao bạn cần một mascot cho doanh nghiệp/dịch vụ/sản phẩm của mình? Lý do nên có mascot cho doanh…